Har du personforsikring?

Det er flere ulike personforsikringer på markedet, og mange argumenter hvorfor du bør skaffe deg en. Her finner du ut hvilke(n) du bør gå for. Flere har forsikring gjennom jobben og arbeidsgiveren, men her gjelder det å lese vilkårene godt. Forsikringen gjennom...