Har du personforsikring?

Det er flere ulike personforsikringer på markedet, og mange argumenter hvorfor du bør skaffe deg en. Her finner du ut hvilke(n) du bør gå for. Flere har forsikring gjennom jobben og arbeidsgiveren, men her gjelder det å lese vilkårene godt. Forsikringen gjennom...

Pris på en rimelig innboforsikring

Mange betaler i dag alt for mye for sine forsikringer fordi de ikke følger med i markedet. Det er mange forsikringsselskaper og det er stort sprik i prisene, uavhengig av hva slags forsikring det er snakk om. Sammenlign flere selskaper Om du er på jakt etter en billig...