Det er flere ulike personforsikringer på markedet, og mange argumenter hvorfor du bør skaffe deg en. Her finner du ut hvilke(n) du bør gå for.

Flere har forsikring gjennom jobben og arbeidsgiveren, men her gjelder det å lese vilkårene godt. Forsikringen gjennom arbeidsgiveren dekker ikke alltid tilstrekkelig om det er snakk om reisegods av større verdier. Ellers har også noen foreningsgruppelivsforsikring gjennom en fagforening som kan være greit å sjekke vilkår og betingelser på.

Ettersom de fleste allerede har noe forsikring i dag bør du finne ut hva du mangler, og dermed kjøpe tilleggsforsikringer.

Forsikring i forbindelse med dødsfall

Personforsikring skal sikre deg og din familie om noe skulle skje som ulykke eller dødsfall. Ved ulykker eller alvorlige sykdommer kan det føre til uførhet som gjør at familiens inntekter blir drastisk redusert. Da kan man ikke lenger leve som før og det kan bli vanskelig å betjene høy gjeld man sitter på. Nettopp derfor bør man ha en personforsikring, slik at dersom noe skjer vil familien inntekt og økonomiske situasjon være som før.

En dødsforsikring er noe alle familien med barn bør vurdere, men hvor mye du ønsker å forsikres for er opp til deg selv. Det å tenke på døden er selvsagt ikke noe hyggelig, men viktig for å gjøre grep for å sikre fremtiden til dine kjære. Utbetalingen fra forsikringsselskapet vil være en skattefri utbetaling. Ulykkesforsikring kan også tegnes der det utbetales i forbindelse med dødsfall som følge av ytre omstendigheter som ulykker, bilulykker, fall eller lignende.

Videre vil en gjeldsforsikring være grei å ha for en familie dersom man er forsørger. Stor gjeld kan være vanskelig for resten av familien å håndtere dersom det er du som gir den største inntektskilden hver måned og faller bort. Husk at en personforsikring er knyttet til gjelden og vil kun dermed kun betale bort gjelden, mens med en gjeldsforsikring blir gjelden slettet ved dødsfall eller uførhet.

Personforsikring ved uførhet

Det finnes ulike uføreforsikringer, der flere har noe uføreforsikring hos arbeidsgiver eller gjennom en fagforening. Ulykkesforsikring er en type personforsikring som vil utbetale en viss sum ut ifra grad av medisinsk invaliditet. Her er det snakk om et engangsbeløp som utbetales ved mer enn 50% uførhet, gitt at det er varig. En uførerente kan betales etter fylt 67 år, der samme vilkår gjelder som ved uførekapital.

Finn den beste personforsikring

Uavhengig av hvilken personforsikring du velger vil det alltid lønne seg å sjekke priser og vilkår fra flere forsikringsselskap. Ved å sammenligne ulike selskap vil du få beste vilkår til den beste prisen. Sjekk gjerne også hva totalprisene blir hos de ulike forsikringsselskapene, ettersom man får samlerabatt ved å ha alle forsikringene i ett og samme selskap.